Üks aasta olulisimatest dokfilmidest on tugev analüütiline ja ideekeskne sissevaade killustunud Ameerika struktuursesse rassismi, mis analüüsib selle vormide teisenemist ajas ja poliitiliste diskursuste pöörises. Mõtlemapanev ja oma teema suhtes kirglik film, mis juhindub tugevatest filmi kandvatest intervjuudest, kasutades arhiivimaterjali küllaltki tüüpiliselt. Päevakajalisuse tõttu igati soovitatav teos.