Ilusa kaameratöö ja võttekohtadega Scorsese “passion project” on kristluse analüüs nii indiviidi kui kollektiivi tasandil. Vaadeldes katseid juurutada kristlust Jaapanisse, maalib film küllaltki mitmekülgse pildi religioossete konfliktide keerulisusest. Kuigi film pole pealesuruvalt kristlik, tõmbab selle teemakäsitlus ja emotsionaalselt raskesti seostatavad ideed hinnet alla. Samuti dialoogi ja inglise keelega seotud lahendused olid kohati ärritavad.