Kuigi film tegeleb sotsiaalselt oluliste ja teravate teemadega, pole neid raamistaval lool piisavat fookust ja eripära. Seksuaalsuse saates õrnu ja kergesti mõjutatavaid tegelasi mõjub film oma tegevustiku poolest kohati sümbolistlikult ning tegelaste puhul allegooriliselt. Film kindlasti joonistab välja inimloomuse mandunud külgi, aga vorm kuhu need on valatud jääb ebarahuldavaks.