Ülesehituse poolest mitte midagi uut pakkuv ajalooline draama jätab kindlasti olulise jälje Läti filmilukku, aga ei suuda luua oma peateemade ümber piisavalt mitmekülgset ja köitvat filmimaailma. Kuigi rõhuasetused joonistatakse selgelt välja, jäävad nad kohati plakatlikeks ja liiga manipulatiivseteks ning see rikub filmi emotsionaalset köitvust. Tugev ja leidlik helikujundus toetab narratiivi ja loob filmile omapärase atmosfääri.