Tasakaalukas, traditsiooniliselt aga hästi ülesehitatud, psühholoogiliselt usutav ja hea näitlejatööga filmi teemakäsitlus on hell ja mitmetahuline, peegeldades psüühika haavatavust ja haavade aeglast paranemist. Sotsiaalsust ja lähedasi inimsuhteid tähtsustav film toob kohati küll liiga pingutatult kokku lugu moonutavaid sotsiaalseid probleeme, aga moodustab siiski kokkuvõttes sidusa terviku.