Kuigi filmi vaadates üheks ärritavaks elemendiks oli liiga pikaks venivad kaadrid, siis filmi lõppedes osutus tülgastavamaks filmitegijate nihilistlik suhtumine oma peategelasse ja teda ümbritsevasse maailma. Kuna ülesehituse ja rõhuasetuse poolest ei saa rääkida ühiskonnakriitikast, siis filmi läbiv motiiv ja eesmärk jääb minu jaoks liiga ebaselgeks.