Ennekõike pani film mõtlema, kas ajalooline süžee peegeldab ka kuidagi tänapäeva Venemaad ja kas tal on ka mingi funktsioon teatud ideoloogiate kinnistamisel. Selle analüüs oleks ülekohtune režissööri suhtes. Teiseks on kiusatus võrrelda peategelast Hollywoodi analoogidega. See aga toob filmi skoori pisut alla, kuna see järgib paljusid juba nähtud arhetüüpe. Siiski tegemist on tervikliku ja temaatiliselt konkreetse teosega.