Katkiste inimeste katkise armastuse kogemine sotsiaalselt katkises üleminekuaja õhustikus. Mittemõjuv depressiivsus äratab pigem küsimusi filmi ühiskondlikust ja kunstilisest relevantsusest kui tekitab empaatiat või pakub mõtteainest. Tegevuse naturalism on küll kohati märkimisväärne, aga jääb paraku kontseptuaalse disharmoonia varju.